علت وجوب نماز عشاء

پیامبر (ص) فرمودند: اما نماز عشاء پس همانا در قبر و در روز قیامت تاریکی همه جا را فرا گرفته است لذا پروردگارم به من و امتم به نماز عشاء امر فرمود، برای نورانیت و روشنایی آن و این که به من و امتم نوری روی صراط عطا فرماید، هر کس قدمی در راه نماز عشا بر دارد خداوند بدنش را از آتش جهنم حرام می گرداند و این نمازی است که پروردگار آن را برای مرسلین و انبیای قبل از من اختیار نمود.

وسایل الشیعه، ج3، ص 9؛

/ 0 نظر / 31 بازدید