معنی لغوی نماز

 

نماز

نماز کلمه ای پارسی است و معادل کلمهی صلا‌ة در عربی انتخاب شده و به معنای سر فرود آوردن و احترام گذاشتن است. واژه ی نماز از فعل نمیدن فارسی به معنی تعظیم کردن گرفته شده است.

 نماز بنا به آنچه دهخدا از منابع مختلف لغت فارسی نقل میکند به معانی ذیل امده خدمت وبندگی سر فرود آوردن وتعظیم کرنش تکریم سر به زمین نهادن نیاز و ادای طاعت.

/ 0 نظر / 143 بازدید