فلسفه ی نماز از دیدگاه قرآن و حدیث:

نماز وسیله تشکر از خداوند بر نعمت های اوست « فصل لربک و انحر » (8)
نماز نور چشم پیامبر عزیز است که فرمود « قره عینی فی الصلوه» (9)
نماز پیمان خداوند است رسول خدا (ص) فرمود « الصلوه عهد الله » (10)
نماز سیمای مکتب است « الصلوه وجه دینکم» (11)
نماز پایه و ستون دین است « و هی عمود دینک» (12)
نماز کلید بهشت است « الصلوه مفتاح الجنه» (13)
نماز وسیله سنجش مردم است « الصلوه میزان» (14)
نماز اولین سؤال در قیامت است « اول ما یحاسب به العبد الصلوه» 15)
نماز وسیله نزدیک شدن انسان به خداست « الصلاه قربان کل تقی» (16)
نماز کوبنده ی شیطان است « مدحره لشیطان» (17)
نماز داروی تکبر است « والصلوه تنزیهاً عن الکبر» (18)
نماز به منزله ی سر نسبت به تن است « موضع الصلاه من الدین کموضع الراس من الجسد» (19)
نماز چهره ی شیطان را سیاه می کند « الصلوه تسود وجه الشیطان» (20)
نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حمله ی شیطان نگاه می دارد. « الصلوه حصن من سطوات شیطان» (21)
نماز،خانه ی اخلاص « الصلاه بیت الاخلاص» (22)
همانا در نماز شفا است « قم فصل فان فی الصلوه شفاء» (23

1- سوره طه، آیه 14؛
2- سوره فجر، آیه 28؛
3- سوره عنکبوت، آیه 45؛
4- سوره هود، آیه 114؛
5- سوره نساء، آیه 1؛
6- سوره طه، آیه 14؛
7- سوره بقره، آیه 45؛
8- سوره کوثر، آیه 2؛
9- بحارالانوار، ج 77، ص 77؛
10- کنز العمال، ج7، ص 279؛
11- فروع کافی، ج1، ص 172؛
12- مستدرک، ج1، ص 172؛
13- نهج الفصاحه، جمله 979؛
14- فروع کافی، ج1، ص 267؛
15- نهج الفصاحه، جمله 979؛
16- فروع کافی، ج1، ث 265؛
17- فهرست غرر الحکم ؛
18- نهج الفصاحه، جمله 3075؛
19- همان، ص 396؛
20- غرر الحکم، ص 56؛
21- بحارالانوار، ج78، ص 183؛
22- جامع احادیث شیعه، ج4، ص 28؛

/ 0 نظر / 125 بازدید